កីឡាករថៃ lquezang បានថ្លែងប្រាប់ អ្នកសារពត៌មានថា ការឈ្នះរបស់ កែវ រំចង គឺចៃដន្យ

កីឡាករថៃ lquezang បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារពត៌មានថា ការឈ្នះរបស់ កែវ រំចង គឺខ្មោចឱ្យទេ(ចៃដន្យ) មានន័យថា កែវ រំចង់ គ្មានក្បាច់(ស្នៀត)ណាមួយផ្តួលគូរប្រគួតឱ្យពិតប្រាកដនោះទេ ភាគច្រើនច្រឡោត ច្រងែងច្រង៉ាង ប្រើក្បាច់ម៉ែចែកឱ្យច្រើនជាងក្បាច់គុណលើសង្វៀន ហើយ lquezang និងបានសងសឹកថ្ងៃណាមួយមិនខាន..!

005
loading...