ចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើ ស៊ូស៊ី ឆ្ងាញ់អត់? (មានវីដេអូ)

នេះជាវីដេអូដែលបង្ហាញពី របៀធ្វើ ស៊ូស៊ី ជាអាហារបែបកូរ៉េ ដែលគេតែងតែល្បីតៗគ្នានោះអី។ ពេលនេះលោកអ្នកអាច សាកល្បងធ្វើពិសារដោយខ្លួនអ្នកបាន ដោយគ្រាន់តែចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖ 

susiis

About Author:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *