សល់ប៉ុន្មានថ្ងៃទៀត Iphone7 ​និងដាក់លក់ជាផ្លូវការហើយ…!

កាលបរិច្ឆេទនៃថ្ងៃប្រកាសចេញទូរស័ព្ទដៃ iPhone7 ជំនាន់ក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple កាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ ពោលគឺសល់មិនដល់កន្លះខែទៀតផង នោះឃើញថាប្រិយមិត្តដែលនិយមប្រើIOS កំពុងទទឹងរងចាំថ្ងៃដែលលិចរូបរាងពិតប្រាកដនៃទូរស័ព្ទIphone7 ជំនាន់ក្រោយនេះ។

loading...

តែបើតាមទិន្ន័យក្នុងទូរស័ព្ទIphone បានបញ្ជាក់ថានិងដាក់លក់នៅលើទីផ្សារជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ។

14138424_1642024669421840_588308968_n
Apple-Iphone-7-e1448432179892
iphone7mockupantennabands-800x659