​គណៈកម្មការអឺរ៉ុបតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple បង់ពន្ធច្រើនហួសហេតុបង្កជាកំហឹងនៅអាមេរិក

ការរិះគន់បានកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយសារសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple គួរតែបង់ពន្ធរហូតដល់ទៅ 13bn (11bn £) € សម្រាប់ iphone 7 ។Apple store San Francisco

រតនាគារអាមេរិកឲ្យដឹងថាការស៊ើបអង្កេតលើការបង់ពន្ធបែបនេះបាន “គឺមិនត្រឹមត្រូវទេ” ហើយបានធ្វើឱអន្តរាយដល់ច្បាប់ពន្ធរបស់រដ្ឋជាបុគ្គល។លោក Charles Schumer ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រជាធិបតេយ្យជាន់ខ្ពស់បានហៅទង្វើនេះថាជា “ការចាប់យកប្រាក់ដែលតាមមធ្យោបាយថោកទាប”។

loading...

អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក Josh Earnest បានអះអាងថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន Apple បង់ពន្ធត្រឡប់មកវិញនោះវាអាចប៉ះប៉ូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលប្រឆាំងនឹងពន្ធដោយសារតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងត្រូវបានមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកបង់ពន្ធអាមេរិក។

Image result for iphone -apple

ក្រុមហ៊ុន Apple ប្រឈមនឹងការវិក័យប័ត្រពន្ធ 13bn €អៀរឡង់ ប្រតិកម្មក្រុមហ៊ុន Apple ធ្វើឱ្យច្បាប់ពន្ធក្រុមហ៊ុន Apple “ជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយ”គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានឱ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Apple បានបើកអៀរឡង់បានដើម្បីបង់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនតិចជាងការអាជីវកម្មផ្សេងទៀតនៅក្នុងបែបផែនបង់អត្រាពន្ធសាជីវកម្មនៃការមិនលើសពី ១ភាគរយ ។

គួបញ្ជាក់ផងដែរថា មូលហេុតដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្ទុះកំហឹង លើការបង់ពន្ធច្រើនហួសហេតុបណ្តាលមកពីក្រុមហ៊ុន Apple បង់ពន្ធច្រើន ដល់រដ្ឋមែននោះ អញ្ចឹងការលក់ចេញរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ក៏ឡើងថ្លៃទៅតាមនឹងដែរ ៕

សម្រួលអត្តបទ៖Hanova

ប្រភព៖BBC