សូមស្វាគមន៍ការហោះហើរត្រង់ទៅត្រង់មក លើកដំបូងពីប្រទេសកម្ពុជា ទៅ ជប៉ុន​

ការហោះហើរត្រង់ទៅត្រង់មក ពីប្រទេសកម្ពុជា ទៅ ជប៉ុន នេះជាលើកដំបូង សម្រាប់ ការហោះហើយហើរដោយគ្នាការចុះផ្លាស់ប្តូរជើងយន្តហោះ នៅប្រទេស ផ្សេងនៃពាក់កណ្តាលប្រទេស កម្ពុជា-ជប៉ុនទៀតទេ។ 

loading...

នេះជាដំណឹងដ៏អសច្ចារ្យ សម្រាប់ ប្រជាពលរដ្ឋ កម្ពុជា-ជប៉ុន ដែលអាចធ្វើឲ្យដំណើរបានយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយយន្តហោះសេរីថ្មីចុងក្រោយគេនេះ បានយ៉ាងល្អ មិនបានព្រួយបារម្ភពីការផ្លាសប្តូរជើងយន្តហោះទៀតឡើយ។

កាលពីមុនយើងមិនទាន់មានយន្តហោះដែលអាច ហោះហើរពីប្រទេស កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន ត្រងទៅត្រង់មកបែបនេះទេ ព្រោះថាយើងត្រូវផ្លាស់ប្តូជើងយន្តហោះ នៅប្រទេស ឯងទៀត ដូចជាប្រទេស វៀតណាម ថៃ ឬ ម៉ាឡេស៊ីជាដើម ទើបអាចធ្វើការហោះហើរបន្តទៀតបាន ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ការផ្លាស់ប្តូរជើងយន្តហោះវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយ សម្រាប់មនុស្សទូទៅ ព្រោះថា នៅពេលដែរយើងចុះពីលើយន្តហោះមួយ និងធ្វើដំណើរទៅកាន់យន្តហោះមួយទៀត គឺយើងត្រូវទៅបំពេញឯកសារមួយចំនួនថែមទៀត ហើយប្រសិនបើអ្នកមិនធ្លាប់ជិះយន្តហោះគឺងាយនឹងវង្វេង។

ដោយហេតុថា នៅក្នុងប្រលានយន្តហោះ នីមួយៗគឺតែងតែមានការហោះហើរទៅជាច្រើនប្រទេស ហើយមានទ្វារច្រក់ចូលទៅកាន់យន្តហោះដែលត្រូវទៅក៏មានច្រើនណាស់ដែរ ហេតុនេះ គឺងាយនឹងវង្វេងខ្លាំងណាស់ ប្រសិនបើគ្នាអ្នកនាំផ្លូវបានដិតដល់ទេនោះ៕