ពិតជាអសច្ចារ្យ ! Facebook ឥលូវអាច Video Call ផងនិងលេងសារផងក្នុងពេលតែមួយបានទៀត

នាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើប រីឯការប្រជែងគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗក៏កាន់តែមានសន្ទុះទៅមុនជាបន្តបន្ទាប់។ ជាមួយគ្នាគ្រោះងអេឡិចត្រូនិចក៏កាន់តែប្រជែងគ្នានៅលើទីផ្សារផងដែរ ។

ទន្ទឹមនឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចប្រគួនប្រជែងគ្នាគេក៏បានស្វះស្វែងរកនូវកម្មវីធីថ្មីៗជាច្រើន ដែលអាទាក់ទាញអតិថិជនរបស់ពួកគេ ។ អ្វីដែលនឹងលើកយកមកនិយាយពេលនេះគឺ កម្មវិធីថ្មីដែលកាន់តែទំនើបគឺ Facebook អាចនិយាយវីដេអូនបានក្នុងអំឡុងកំពុងផ្ញើសារ ។

loading...

នេះពិតជាកាន់តែពិសេសមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយគ្នាលេង តាមប្រពន្ធ Facebook ទោះគេមិនចាប់និយាយគ្នា មិនចង់ឲ្យគេនៅជិតស្តាប់ឮ គេអាចមើលមុខគ្នាបាន ហើយលេងសារជាអក្សរបានយ៉ាងាយស្រួល។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីថ្មីនេះ សម្រាប់ អ្នកប្រើ Android និង iOSតែប៉ុណ្ណោះ។ លោកអ្នកគ្រាន់តែ Update Facebook របស់លោកអ្នកជាការស្រេច។ ហើយលោកអ្នកនឹងអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយកម្មវីធីថ្មីនេះ ជាមិនខាន៕

cover