តើមូលហេតុអ្វីបានជាមនុស្ស​ស្រី​ចង់​រួម​ភេទ​ខ្លាំង​នៅ​ពេល​បញ្ចេញ​អូវុល?

អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វញ៉ា និងសកលវិទ្យាល័យ New Mexico (សហរដ្ឋអាមេរិក) បានប្រកាសថា ក្នុងអំឡុងពេលបញ្ចេញពងអូវុល និងកម្រិតអ័រម៉ូន testosterone ចំណងផ្លូវភេទរបស់មនុស្សស្រីឡើងខ្ពស់បំផុត។

Image result for រួម ភេទ

ជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃនៃទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីហៀរទឹករងៃច្រើន ហេតុនេះហើយទើបមនុស្សស្រីមានអារម្មណ៍ចង់រួមភេទខ្លាំងជាមួយនឹងប្តីរបស់នាង។ អ្នកជំនាញបានផ្តល់ដំបូលន្មានថា ស្វាមីគ្រប់រូបគួរតែចេះស្រឡាញ់ និងថ្នាក់ថ្នមភរិយាយនៅថ្ងៃនេះឱ្យបានច្រើន ដើម្បីឱ្យនាងទទួលបានសេចក្តីសុខស្រួលកាន់តែខ្លាំង៕

Image result for រួម ភេទ

About Author:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *