អីយ៉ាស់…!លោកគ្រូហោរាអគ្គីនេត្រ បើកាប់មិនម៉ុតដូចមាត់មែន គេហ៊ានឲ្យlesux 470 មួយគ្រឿង

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានលោកពូម្នាក់បានវេញវិដេអូក្លីប ហ៊ានប្រគល់រថយន្តLexus 470 មួយគ្រឿង ដែលជារថយន្តរបស់លោកពូឲ្យទៅហោរាអគ្គីនេត្របើសិនជាលោកគ្រូហោរាហ៊ានឲ្យគាត់កាប់ តែមុននឹងកាប់គួរធ្វើកិច្ចសន្យាជាមុន។

គួរបញ្ជាក់ថាគាត់ធ្លាប់ចូលធ្វើមេបញ្ជាកងពិសេសនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ គាត់ថាបើគាត់កាប់គ្រូក្មេងនិងមិនមុតគាត់និងប្រគល់ឡានLexus 470អោយទៅលោកគ្រូបញ្ជាក់មាន កិច្ចសន្យា !!

loading...

សូមទស្សនាវិដេអូ និងស្តាប់សម្តីរបស់គាត់និយាយគ្នា!