លោកគ្រូអគ្គីនេត្រ កាប់មិនមុតដុតមិនឆេះ នឹងទៅបង្ហាញពីមន្តអាគមនៅ MYTV!

កាលពីថ្ងៃទី ០៧ ខែធ្នូ ម្សិលមិញនេះ តាប៊ុយ និង នេនទុំ រួមទាំងក្រុមកាងារប្រចាំស្ថានីយទូរទស្សន៍ MY TV បានចុះទៅអញ្ចើញគ្រូអគ្គីនេត្រ ដែលល្បីថា កាប់មិនមុតដុតមិនឆេះ និងបង្ហោះបង្ហាញពីមន្តអាគមរបស់ខ្លួនល្បីពេញបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ។

loading...

យោងតាមប្រភពពីហ្វេសប៊ុក នេន ទុំ បានឲ្យដឹងថា «គ្រូល្បីកាប់មិនមុត លូវមកជួបគាត់សាកមើល ហើយនាំគាត់ទៅMytv
ពេញចិត្តឬអត់? វគ្គ4 ថ្ងៃសៅរ៍មោ៉ង5.30ល្ងាច » ។ ដូចនេះសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តរង់ចាំតាមដានទស្សនាកម្មវិធី ពេញចិត្តឬអត់? វគ្គ4 ដើម្បីចង់ដឹងពីសមន្តអាគមរបស់លោកគ្រូសាកសិទ្ធយ៉ាងណា ៕