ភរិយាលោក Por tridsadee នឹកស្វាមីខ្លាំងពេក បានត្រឹមតែមើលរូបថត

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ភរិយាសាច់សខ្ចីរបស់លោក Por tridsadee មានអារម្មណ៍ថា នឹកស្វាមីជាខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់រើសយករូបចាស់ៗដើម្បីមកបង្ហោះសារជាថ្មីម្តងទៀត ។ 

Image result for por tridsadee
loading...

អ្នកស្រី Vanda គឺជាភរិយាស្របច្បាស់របស់តារាសម្តែងរូបនេះ នៅតែមិនស្រលាញ់និងមិនអាចបំភ្លេចស្វាមីបាន ទោះបីជារូបលោកបានចាកចេញពីទៅយ៉ាងឆ្ងាយសែនឆ្ងាយនិងគ្មានថ្ងៃវិលត្រលប់មកវិញក៏ដោយចុះ ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែស្រលាញ់និងគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចរូបលោក ថែមទាំងខិតខំប្រឹងប្រែងបណ្តុះបណ្តាលតំណក់ឈាមដែល លោក por tridsadee បានបន្សល់ទុកឲ្យយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះថែមទៀតផង ។

Related image
Related image