ទស្សនារូបភាពភាព​ក្នុងទឹក របស់​កីឡាករ​ហែលទឹក​ដ៏​ល្បី​​របស់​សិង្ហបុរីហើយ ទើបដឹងថាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណា..!

បើយើងគិតថា គ្រាន់តែជារូបភាពក្នុងទឹកសោះ តើមានអ្វីពិសេសដល់ថ្នាក់ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងនេះ? ជាការពិតបើយើងឈរ ឬអង្គុយលើដីគោក យើងចង់បានកាយវិការ បែបណាក៏បាន ផ្ទុយទៅវិញបើនៅក្នុងទឹកវិញ ពិតជាពិបាកទប់ជំហរឲ្យជាប់ នឹងថ្កល់ណាស់ ព្រោះចលនា ក្នុងទឹកពិតគ្មានអ្វីមកទប់ខ្លួនយើងទេ។

loading...

តែសម្រាប់លោក Pang Sheng Jun បានហ្វឹកហាត់នូវការឈរ និងអង្កុយក្នុងទឹកបានយ៉ាងនឹងនរ ដូចនៅលើ ដីគោកដែរ មិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់អាចរក្សាដង្ហើម នៅក្នុងទឹកបានយ៉ាងយូរទៀតផង។លោក Pang Sheng Jun កើតឆ្នាំ ១៩៩២ គឺជាកីឡាករហែលទឹក ដ៏ល្បីល្បីល្បាញរបស់សិង្ហបុរី ដោយថ្មីៗនេះ លោកបានបង្ហោះនូវរូបភាព ក្នុងទឹកលើបណ្តាញសង្គមរបស់លោក ។

ប្រភព: Khmertalking