សង្រ្គាមពាក្យសំដីរវាងលោក ហេង ឡុង និងលោក សុវណ្ណមករា ផ្ទុះក្នុងបណ្តាញសង្គមបន្ទាប់ពី ឈិន សុធារី សម្ពោធហាងថ្មី..!

សម្រាប់សារមួយឃ្លារបស់លោក ហេង ឡុង នេះ ពិតជាចាក់ដោតចិត្ដលោក សុវណ្ណមករា ជាខ្លាំង ដែលធ្វើឲ្យលោកទប់ចិត្ដមិនជាប់ ដោយបង្ហោះជាសារឆ្លើយឆ្លងទៅវិញថា អញ្ជើញមិនអញ្ជើញវាទើស ហេង ឡុង ឯងណាស់ទៅឬ? ហេង ឡុងឯងជាមនុស្សប្រុសឬជាមនុស្សខ្ទើយ ? 

បានចេះតែចូលមករុកគួន ក្នុងរឿងគ្រួសារខ្ញុំម្ល៉េះ? ម្តងជាពីរដងហើយ ហេង ឡុង ឯងគួរតែយកពេលទៅគិតរឿងប្រាក់មូលិធិសិល្បករអស់សមត្ថភាពនោះវិញ ឥឡូវលឺល្ហៀងៗថា ប្រាក់ទាំងនោះបានបាត់អស់ទៅហើយ …. 

មិនទាន់ប៉ុន្មានផង លោក សុវណ្ណមករា ក៏ធ្វើការបង្ហោះសារ រួមជាមួយនឹងរូបភាពជាបន្ដថា៖ឡុងអើយឡុង បើឡុងឯងជាមនុស្សប្រុសពិតមែន ត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់នូវអ្វីដែលឡុងឯងShare and Post កាលពីលើកទី1 កុំEdite ច្រើនពេក ឬក៏ឡុងឯងយកចនចន្ទ័មកធ្វើជាខែលបិតបាំងភាពជាប្រុស និងមុខរបររបស់ឡុងឯង? ហើយរឿងមួយទៀតគឺរឿងប្រាក់មូលនិធិសិល្បះ កុំថាគេមិនដឹងឲ្យសោះ កុំអោយលេចលឺថាកិបកេងយកប្រាក់មូលិធិសិល្បះទៅប្រើប្រាស់រឿងបំណុលផ្ទាល់ខ្លួន ខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភជំនួសក្នុងន័យមិត្តភាពប៉ុណ្ណោះ៕Sic 

យ៉ាងណាមិញ មានតែរង់ចាំមើលការឆ្លើយតបពីលោក ហេង ឡុង វិញតែប៉ុណ្ណោះ ចំពោះរឿងមួយនេះ៕

About Author:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *