នាយ​ ចឺម និង​ ឈុន សុវណ្ណភក្ដី​ ធ្វើ​ឲ្យអ្នក​គាំ​ទ្រ​កាន់​តែ​ចាប់​អារម្មណ៍​!​

ទំនាក់​ទំនង​នាយ​ ចឺម និង​ ​ឈុន សុ​វណ្ណភក្ដី​ ​កាន់​​តែ​ធ្វើ​ឲ្យអ្នក​គាំ​ទ្រ​គិ​ត​ថា​​ អ្នក​ទាំ​ងពី​​រលើស​​​​ពី​ប​ង​​ប្អូន​​ធ​ម៌​​​អា​​ច​ឈា​ន​​​ដល់​​ស្នេហា​​​​ភេទ​​ដូ​ច​គ្នា​ ​ដោ​យ​សា​រ​​តែ​​អ្ន​ក​​ទាំង​​​ពី​រ​​​ស្លៀក​​​ពាក់​​ដូច​​​គ្នា​​​ពេល​​​ទៅ​​​ណា​​​ម្ដង​ៗ​​។​​​​

loading...

ឈុន សុវណ្ណភក្ដី បាននិយាយថា​​ ចំពោះ​ការ​គិត​ថា​ឲ្យ​តែ​អ្នក​ពាក់​​ខោអាវ​ដូច​គ្នា​សុទ្ធ​តែ​ជា​គូស្នេហ៍​គឺ​ខុស​ហើយ​បង​ ដូច​ខ្ញុំ​ និង​នាយ​ចឺម​អ៊ីចឹង​ពួក​ខ្ញុំ​ស្លៀក​ពាក់​ដូចគ្នា​តែ​មិន​បាន​ន័យ​ថា​ យើង​ទាំង​ពីរ​​ស្រឡាញ់​គ្នា​នោះ​ទេ​។

សុវណ្ណភក្ដី បានបន្តទៀតថា ពិព្រោះតែពួកគេមានចិត្ត​គំនិត​ដូច​គ្នា​នេះ​ហើយ​ទើប​ធ្វើ​ឲ្យ​ ឈុន សុវណ្ណភក្ដី សម្រេច​រាប់​អាន​នាយ​ ចឺម ធ្វើ​ជា​បង​ប្អូន​ធម៌​ និង​បងប្អូន​ប្អូន​ភ្លោះ​ជាមួយ​គ្នា​ទើប​ទៅ​ណា​មក​ណា​​​ត្រូវ​ស្លៀក​សំលៀក​ពាក់​ឲ្យ​ដូច​គ្នា​ ព្រោះ​ចង់​ឲ្យ​មើល​ទៅ​ដូច​បង​ប្អូន​ភ្លោះ​។