​ធឿន ធារ៉ា ​ពេលនេះ​ឡើង​​ជា​គូ​​ឯ​ក​​ព្រឹត្តិ​​ការ​ណ៍​​ Max​ Muay​ Thai ​​​(មានវីដេអូ)

ថ្ងៃ​ទី​៣១​ ចុង​ឆ្នាំ​នេះ​​កីឡាករ​​​កែង​ល្អ​​ ​ធឿន ​ធារ៉ា ​​ម្នាក់​​នេះ​នឹង​​ត្រូវ​ប្រ​កួត​ជា​មួយ​កី​ឡាករ​ថៃ​​​ក្នុង​គូ​ឯ​ក​​តែ​ម្ដង​​ក្នុងក​ម្ម​វិ​ធី​​Max​​Muay​T​hai​​​ដែ​ល​ធ្វើ​​ឡើង​​នៅ​​​ផាតា​យ៉ា ​បន្ទា​ប់ពី​​វាយ​​ដៃ​គូ​​ឱ្យ​ស​ន្លប់​​ជា​ញឹ​កញា​ប់​កា​ល​ពី​ពេ​ល​​កន្ល​ង​​ទៅ​នេះ ​ហើយ​​ ធឿន​ ធា​រ៉ា ​កំ​ពុ​ង​ទ​ទួល​​ការ​ចាប់​​អារ​ម្មណ៍​​ខ្លាំង​មែ​នទែ​ន​​ទាំង​​នៅ​​កម្ពុជា​ ​និង​​ប្រទេ​ស​ថៃ​។​​