ភ្នាក់ងាររបស់លោក Gong Yoo និង Jung Yoo Mi ឆ្លើយតបចំពោះរបាយការណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍

Gong Yoo និង Jung Yoo Mi ត្រូវបានគេរិះគន់ក្នុងពាក្យចចាមអារ៉ាមរៀបការ។ កាលពីថ្ងៃទី 9 ខែមករាអ្នកប្រើប្រាស់លើបណ្ដាញអនឡាញម្នាក់បានបង្ហោះថា “Gong Yoo កំពុងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ~ គាត់បានធ្វើការកក់ទុកនៅសណ្ឋាគារ Shilla កាលពីម្សិលមិញហើយម្នាក់ដែលធ្វើការនៅទីនោះបានលេចធ្លាយព័ត៌មានអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ Jung Yoo Mi “។

Image result for Gong Yoo And Jung Yoo Mi

ឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងនេះ Soop Entertainment របស់ភ្នាក់ងារ Gong Yoo និង Jung Yoo Mi បាននិយាយថា “យើងកំពុងបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាក់ទងនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលបានរីករាលដាលនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងគេហទំព័រសហគមន៍អនឡាញនានានាពេលឥឡូវនេះ។ ពាក្យចចាមអារ៉ាមអំពី Gong Yoo និង Jung Yoo Mi គឺខុសទាំងស្រុង។ ចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមនិងពាក្យសម្ដីដែលមានគំនិតអាក្រក់។

ប្រភពមួយមកពីទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយបន្ថែមទៀតថា “ពាក្យចចាមអារ៉ាមរៀបការរវាង Gong Yoo និង Jung Yoo Mi គឺមិនពិតទាល់តែសោះ។ អ្នកទាំងពីរមិនដូចជាបងប្អូនបង្កើតទេ។ ពួកគេដូចជាបងប្អូន។ Gong Yoo ចាត់ទុក Jung Yoo Mi ដូចជាប្អូនប្រុសម្នាក់។ ”

Gong Yoo និង Jung Yoo Mi កាលពីមុនបានសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្ត “Silenced” និង “Train to Busan” ជាមួយគ្នា។

Image result for Gong Yoo And Jung Yoo Mi
Image result for Gong Yoo And Jung Yoo Mi
Related image