ក្រសួង​ធន​ធាន​ទឹក ​និង​ឧតុ​និ​យម​ បាន​ចេញ​សេ​ចក្តីជូ​នដំ​ណឹង​ កម្ពុ​ជា ​បន្ត​​ចុះត្រជា​​ក់រ​ហូតដ​ល់ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​ម​ករា​

ក្រសួងធ​នធាន​ទឹក​ សម្រា​ប់ខេ​ត្តមួ​យចំនួ​នដូចជា​៖​ ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី រ​តនគិ​រី ស្ទឹ​ង​ត្រែង​ ខេត្តឧត្ត​រមាន​ជ័យ ខេត្តព្រះវិ​ហារ និ​ង​ខេត្តប៉ៃ​លិ​ន នឹងចុះត្រជាក់ក្នុងរ​ង់១៦-១៨ អ​ង្សាសេ បណ្តាល​រាជធា​នី-ខេ​ត្តដទៃ​ទៀត​ សីតុ​ណ្ហភា​ពអប្ប​បរមា​ នឹ​ងចុះ​ត្រជា​ក់​នៅក្នុ​ងរង្វ​ង់១​៩-២​១ ​អង្សា​សេ ​តែស​ម្រាប់តំ​បន់មា​ត់ស​មុទ្រវិ​ញ ​សីតុណ្ហ​ភាព​មានរង្វ​ង់ ២៣-​២៤អង្សា​សេ​។​