សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា​ ចូលរួម​វេទិកាស្តី​ពី​ទំ​នាក់​ទំនង​​អាស៊ា​ន​ឥណ្ឌា​​ នៅ​ទីក្រុង​ញ៉ូ​វដេលី​

(ញ៉ូវដេលី ):  នាថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧ ​នេះ ​ ឯក​ឧត្តមប​ណ្ឌិត ​តាន់​ មុនី​វណ្ណ ​អនុប្រ​ធាន​សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​ និងប្រតិ​ភូអ​ម​ដំណើរ​ត្រូវ​បានសភា​ពាណិជ្ជក​ម្មកម្ពុ​ជាបំ​ពេញ​បេសក​ក​ម្មក្នង​នាម​តំ​ណាងស​ភាពាណិជ្ជ​កម្មកម្ពុ​ជា​ ​ចូលរួម​នៅ​ក្នុងកិ​ច្ច​ប្រជុំកំ​ពូល​ស្តីអំពី​ការទំ​នាក់ទំ​នង រវាង​អាស៊ាន-ឥ​ណ្ឌា ​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ទី​នៅទី​ក្រុង​      ញ៉ូវដេ​លី​ ប្រ​ទេស​ឥណ្ឌា ។​

[Continue reading]

​បន្ទះ​អ៊ី​សូឡង់ អាលុយ​មីញ៉ូមអាចជួយ សម្រាប់​អាកាសធាតុ​ក្តៅបាន

ក្រុមហ៊ុន Tashen Green Tech បាននាំចូលផលិតផលថ្មី បន្ទះអ៊ីសូឡង់ អាលុយមីញ៉ូម ដែលជួយកាត់បន្ថយកំដៅ និងកាត់បន្ថយ ការប្រើប្រាស់អគ្គីសនី ជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យ ព្រមទាំងមានគុណភាពខ្ពស់។

[Continue reading]