រថយន្តមួយគ្រឿងដែលដឹកថ្ម ទាំងមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្ន កំពុងបង្ករការភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋ

ព្រះសីហនុ៖ សារពីប្រជាពលរដ្ឋ ជុំវិញរថយន្តដឹកថ្ម បានផ្តល់មកពណ្តាញព័ត៍មានថា នៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិ៤លេខ ក្នុងទិសដៅទៅខេត្តព្រះសីហនុ មានរថយន្តមួយគ្រឿង ដែលបានដឹកថ្ម កំពុងបង្ករការភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្មណ៍ទៅនឹងសុវត្តិភាពអ្នកធ្វើដំណើរ។ហើយក៍សំណូមពរដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ឋសូមចាត់វិធានការទៅលើរថយន្តនេះផង។

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង