កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ធ្វើសន្និបាទភាគហ៊ុនលើកទី១

ព្រះសីហនុ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ នៅសាលប្រជុំសន្និបាទ ម្ចាស់ភាគហ៊ុនលើកទី១ ដែលមានការចូលរួមពីម្ចាស់ហ៊ុននា នា និងអគ្គនាយកកំពង់ផែរ។ អង្គសន្និបាទនេះមានគោលបំណងស្វែងយល់អំពីសក្តានុពល ក៍ដូចជាអត្រាឡើងចុះទំនិញឆ្លងកាត់ និងទំនិញនាំចេញ នាំចូល នាពេលកន្លងមក នឹងពិភាក្សាការងារដាក់ទិសដៅនាឆ្នាំបន្ទាប់។

វ៉ើន កញ្ញា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង