ខុងជឺ ជាអ្នកណា និងមានជីវប្រវត្តិបែបណា?

ខុងជឺ ជាមហាទស្សនវិទូចិនមួយរូបដ៏ល្បីល្បាញមានកិត្តិនាមស្មើនឹងសូក្រាតនៅប្រទេសក្រិចដែរ តាមពិតឈ្មោះរបស់លោកគឺ ជឺ ស្ថិតនៅសម្ព័ន្ធកូ ត្រកូលរាជវង្សរបស់លោកជាអភិជន ហើយបើតាមការស្រាវជ្រាវត្រកូលនេះ មា​នពូ​ជ​ធា​រ​មកពីរាជវង្ស​ “ចាង” ដែលជាសន្តតិវង្សមួយគ្រប់គ្រងប្រទេស ចិន នាសម័យរដ្ឋកាលចូវ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង