លក្ខណៈជាតិ និងវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងអក្សរ​សិល្ប៍​ខ្មែរ​

អ​ក្សរសិល្ប៍​ខ្មែ​រសំ​ដៅដក​យក​អត្ថ​ន័យ ​អត្ថ​រូប និ​ងអ​​ត្ថរស​របស់​ស្នាដៃ​​អ​ក្សរ​សិ​ល្ប៍​​ ​ដូច​ជា​ក្នុ​ង​ចល​​​នាព្រ​​ហ្ម​​ណ៍​​និយ​​ម​​មា​ន​​រឿ​​​​ងរា​​​មកេ​រ្តិ៌ ​​ក្នុងច​​ល​នា​ពុទ្ធ​និ​យ​មមា​នរឿ​ង​មហា​វេស្សន្ដរ​ជាត​ក​ រឿង​ក្រុង​សុ​ភមិត្រ​ រឿងស​ព្វសិទ្ធិ ហើ​យក្នុ​ង​ចល​នាខ្មែ​រនិយម​មា​នរឿង​ទុំទា​វ និង​រឿងតំ​ណាល​ប្រ​ជាប្រិ​យនេះជា​ដើម។​ អក្សរសិ​ល្ប៍ខ្មែរ​បែងចែ​កជាលក្ខ​ណៈមានពី​រ៖​

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង