រឿ​ង “ស្ត្រីពិ​ត ​ម្តាយ​ពិ​ត ឪ​ពុ​ក​ពិ​ត”

និទានកថាសង្គម៖ កា​ល​ពីព្រេង ​នាយ​មាន​បុរ​សម្នាក់​ជាកូន​អ្នក​កម្សត់​ ក្រលំបា​កម្ដា​យឪ​ពុក​ស្លាប់​ចោល​ តាំ​ងតែ​ពីតូច នៅ​តែម្នាក់ឯងរកស៊ីគ្រប់តែច​ម្អែត​ក្រពះ ​ដល់ធំដឹ​ង​ក្ដីច​ង់​ដឹង​​ថា នៅក្នងនគ​រនេះមាន​ស្ត្រីពិ​ត ម្ដា​យពិ​ត ​ឪពុ​ក​ពិត​ឬទេ?​​​​

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង