យុធញ្ជយជាតក

ព្រះសាស្តា កាលស្ដេចគង់នៅវត្តជេតពន ទ្រង់ប្រារព្ធមហាភិនេស្រ្កមណ៍ បានត្រាស់ព្រះធម្មទេសនាមេះ មានពាក្យថា មិត្តាមច្ចបរិព្យូឡ្ហំ ដូចច្នេះ (ជាដើម)។ សេចក្ដីពិស្ដារមានដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង