ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់បុព្វបុរសខ្មែរសម័យអង្គរ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់បុព្វបុរសខ្មែរសម័យអង្គរ៖ ប្រជាជាតិខ្មែរធ្លាប់បានកសាងប្រទេសឲ្យរុងរឿង ថ្កុំថ្កើង និងថ្លៃថ្នូរប្រមាណ ៦០០ឆ្នាំ ហើយបានបន្សល់ទុកស្នាដៃសមរដកដល់បច្ចុប្បន្ន ដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយ និងពិភពលោកបានដឹង គោរព និងកោតស្ញប់ស្ញែង។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង