អត្ថន័យអប់រំ”រឿងចោ​រចិ​ត្តជា”តើអ្នក​បានស្វែងយល់បានច្បាស់ហើយ​ឬ​នៅ ?

កាលនោះមានក្មេងប្រុសម្នាក់រសនៅស្រុកមួយ អ្នកស្រុកតែងតែហៅថាចោរចិត្តជា លុះធំឡើងឪពុងបានស្លាបចោលនៅតែម្ដាយ។ ចៅនោះមិនគិតធ្វើការរកស៊ីអ្វីសោះ តែវេលាយប់កាលណា វាតែងតែដើររកលួចទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពូង។

បណ្ដិតសភាចារ្យ ស៊ុំ ឈុំឡុង

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង