សិស្សនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៅប្រទេសបាតាំងកំពុងតវ៉ាកំណែទម្រង់លោក ម៉ាករ៉ុន(Macron) 

ប្រទេសបារាំង៖ និស្សិតនិងបុគ្គលិកពេទ្យកំពុងប្រឈមមុខនឹងការប្រឆាំងនឹងប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មនៅក្នុងការតវ៉ាមួយទៅលើការកែទម្រង់ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron ។

ការតវ៉ានេះកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅខាងក្រៅមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុង Rouen នៃ Normandie ជាកន្លែងដែលលោក Macron កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចកុមារដែលមានជំងឺសរសៃប្រសាទ។

បុគ្គលិកពេទ្យបានផ្លាកសញ្ញាទង់សហជីពនិងបដាដែលធ្វើឱ្យ “មន្ទីរពេទ្យឋាននរក” សំដែងនូវកំហឹងជុំវិញការកាត់បន្ថយប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពសាធារណៈ។

សូមបញ្ចាក់និស្សិតក្នុងស្រុកក៏បានចូលរួមក្នុងការតវ៉ាផងដែរ និស្សិតកំពុងរារាំងកន្លែងមួយចំនួននៅជុំវិញប្រទេសបារាំងក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដើម្បីតវ៉ាផែនការដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យជ្រើសរើសនៅសាកលវិទ្យាល័យសាធារណៈនិងការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងទៀត ការតវ៉ានេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីរថ្ងៃនៅលើបណ្តាញផ្លូវដែករដ្ឋ។

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ ម៉ាករ៉ុន(Macron) ដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចបារាំងកំពុងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីបង្កើនការតស៊ូ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង