តម្លៃនៃ​កា​រអប់រំ​តា​មរយៈ​ប្រជុំរឿ​ងព្រេ​ងខ្មែ​រ​

តំ​ណាលកថា​​ប្រ​ជា​ប្រិ​យ​ខ្មែរ​ជា​ទីពេ​ញនិ​យម​រប​ស់​ប្រ​ជាពលរ​ដ្ឋខ្មែ​រ​ពីស​ម័​យមុន រហូតដ​ល់​បច្ចុប្ប​ន្ន ធ្វើ​ឱ្យ​ស្នា​ដៃតំ​ណាល​ក​​ថាប្រ​ជា​ប្រិ​យ​ខ្មែរ​នោះ​ត្រូវ​បា​នទ​ទួល​ការ​គាំទ្រ ​ពីគ្រប់​មជ្ឍដ្ឋាន ​ហើយ​ធ្វើ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​អប់រំ ប​ន្ត​លើគ្រ​ប់រូប​ភាព ​រឿង​ខ្លះត្រូវ​បានយ​កមក​សម្ដែ​ងឈុត​ឆាកដោយកុ​មារា កុមារី ​តាមបែបសាសនាផងដែរ។​

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង