ហេតុដូចម្តេចបានជាខែកុម្ភៈមាន២៨ថ្ងៃ ?

នេះជារឿងមិនចង់ចាញ់របស់ប្រមុខដឹហនាំក្រុងរ៉ូម Roma (ប្រទេសអ៊ីតាលីបច្ចុប្បន្ន) ដែលមានឈ្នោះថា Augustus កាលពី២០០០ឆ្នាំមុន។ រឿងនេះទាក់ទងនិងការបង្កើត ប្រទិទិន សុរិយាគតិ ជាលើកដំបូងដោយ Julius Caessr ដែលជាប្រមុខដឹងនាំក្រុង Roma មុន Augutus ។ ចង់ស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់កុំភ្លេចចុចមើលខាងក្រោម៖

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង