សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ លើកទី៣ (ក្រុងសៀមរាប)

កិច្ចប្រជំុនេះ ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ លើកទី៣ (ក្រុងសៀមរាប) ថ្ងៃទី 0៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨។

តាមការអញ្ជើញរបស់ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានការចូលរួមពីរដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គទាំង៣៖

នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ​​​

នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

ការអញ្ជើំមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលើកទី៣ក្រោមប្រធានបទ៖ (ការលើកកម្ពស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នា និងភាពជាដៃគូរ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឋន៍ប្រកបដោយចីរភាពក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ-ទន្លេមេគង្គតែមួយ-ស្មារតីតែមួយ)

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង