ក្រសួងធនធានទឹក ៖ កម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលសម្ពាធទាប នឹងបង្កឱ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅច្រើន

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក បានឲ្យដឹងទៀតថា សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះបាតុភូត ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ នៅពេលមេឃរកកលភ្លៀង ជាពិសេសបណ្តាខេត្ត នៅតំបន់ទំនាបកណ្តាលភាគពាយ័ព្យ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ  រហូតដល់ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង