ឯកឧត្តម នាយឧត្តមនាវី ទៀ សុខា ដឹកនាំប្រតិភូកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជា ចូលជួបសំដែងការគួរសម ជាមួយមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកម៉ាទ្បេសុី

នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមនាវី ទៀ សុខា បានដឹកនាំប្រតិភូកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជា ចូលជួបសំដែងការគួរសម ជាមួយ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមនាវី Tan Sri Ahmad Kamarulzaman មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកម៉ាទ្បេសុី និងចូលរួមក្នុងសន្និសីទ និងការតាំងពិព័រណ៍យោធសេវាអាសុីលើកទី១៦ នៅទីក្រុងគូទ្បាទ្បាំពួរ ប្រទេសម៉ាទ្បេសុី ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង