អំពី «រឿងភូមិតិរច្ឆាន»

ប្រវត្តសាស្ត្រ៖ សម័យកាលនៃរឿ​ងកើ​តឡើងនៅ​ឆ្នាំ ១៩២​៥ ក្រោ​យពី​ច្រូ​ត​កាត់ និងប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងដែលប្រើអំណាចត្រួតក្រោមត្រួតលើប្រជាជនខ្មែរ។ ទង្វើនេះបានធ្វើឲ្យចលនាប្រជាជនក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងពួកបានរាំងស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង ជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ១៨ មេសា ឆ្នាំ១៩២៥។ (បើចង់ដឹងច្បាស់កុំភ្លេចចុចអានខាងក្រោម)

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង