សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ កុំធ្វើជាមន្ត្រីដែលមានជម្ងឺតួឯក

ភ្នំពេញ៖ អនុសាសន៍សំខាន់ៗ របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាតិជាមន្រ្តីដែលល្អគឺ

 • ១. ជាខ្ញុំបម្រើរាស្ត្រ មិនមែនជាចៅហ្វាយរាស្ត្រ
 • ២. កុំធ្វើជាមន្ត្រីជើង១០ ត្រូវធ្វើជាមន្ត្រីជើង២
 • ៣. កុំធ្វើជាមន្ត្រីផ្លែល្ពៅប្រភេទទី១
 • ៤. កុំធ្វើជាមន្ត្រីដែលមានជម្ងឺតួឯក
 • ៥. កុំចាំការងាររត់មករកយើង យើងត្រូវរត់រកការងារ
 • ៦. កុំប្រកាន់ឥរិយាបថ “ជាន់ធាង កាប់មែក”
 • ៧. កុំប្រមាថ កុំធ្លោយ កុំបណ្តោយ កុំបំពាន កុំបាត់ម្ចាស់ការ
 • ៨. ដាក់ខ្លួនឲ្យទាប ឬកពារឲ្យសុភាព មាយាទឲ្យខ្ពស់ និងកុំបាត់ម្ចាស់ការ
 • ៩. ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវលក្ខណៈសម្បត្តិ ៤យ៉ាងៈ វប្បធម៌សេវាសាធារណៈ, ឆន្ទៈម្ចាស់ការ, ភក្តីភាព, និងមនសិការវិជ្ជាជីវៈ
 • ១០. អនុវត្តគោលកាណ៍ “ឆ្លុះកញ្ចក់ ជូតទឹក ដុសក្អែល និងព្យាបាល”
 • ១១. កុំធ្វើជា “មន្ត្រីធូរប្រឹង តឹងប្រាស់”។

ដោយៈ (Ch P)

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង