សេចក្តីជូនដំណឹង ក្លឹបអភិរក្សមរតកកំណាព្យខ្មែរ បើកវគ្គសិក្សាបណ្ដុះបណ្ដាលតែងនិពន្ធនិងស្មូតកំណាព្យ នៃសាលាអភិរក្សមរតកកំណាព្យខ្មែរ បង្រៀនដោយសាស្រ្តាចារ្យ យ៉ាន់ បូរិន្ទនិងលោកគ្រូ សីហា ឧត្តម…

សេចក្តីជូនដំណឹង ក្លឹបអភិរក្សមរតកកំណាព្យខ្មែរ បើកវគ្គសិក្សាបណ្ដុះបណ្ដាលតែងនិពន្ធនិងស្មូតកំណាព្យ នៃសាលាអភិរក្សមរតកកំណាព្យខ្មែរ បង្រៀនដោយសាស្រ្តាចារ្យ យ៉ាន់ បូរិន្ទនិងលោកគ្រូ សីហា ឧត្តម។

-កាលបរិច្ឆេទចូលសិក្សានៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

-កាលវិភាគសិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង៨ព្រឹកដល់ម៉ោង១០ព្រឹក

-ទីតាំសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ

-ឈប់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

-រយៈពេលសិក្សាចំនួន ៣ ខែ

-សិក្សាចប់មានចេញវិញ្ញាបនបត្រការសិក្សាជូន

-វគ្គសិក្សាទ្រឹស្ដី តែងនិពន្ធកំណាព្យ និង សូត្រកំណាព្យ នៃក្លិបអភិរក្សមរតកកំណាព្យខ្មែរ!!សម្រាប់សិក្ខាកាមដែលមាន បំណង ចង់សិក្សាសូមទំនាក់ទំនង តាមលេខទូរស័ព្ទ និងអាសយដ្ឋានមានដូចរូបខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង