រឿងឪពុកក្មេករើសកូនប្រសា ជាប្រភេទស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយខ្មែរដែលពោរពេញទៅដោយគំនិតទស្សនៈវិជ្ជារបស់ខ្មែរ

ប្រភពឯកសារ៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association


 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង