រឿង«La Route des Flandres» បទនិពន្ធរបស់ ក្លូដ៍ ស៊ីម៉ុន (Claude Simon) ស្រង់ពីបទអត្ថាធិប្បាយដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

ស្នាដៃ «La Route des Flandres» បទនិពន្ធរបស់ ក្លូដ៍ ស៊ីម៉ុន (Claude Simon)ឮបទអត្ថាធិប្បាយដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន
………………….
ចម្លងចាកពីខ្សែអាត់សំឡេងដោយ សេង សុវណ្ណដារ៉ា

ប្រភព៖សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង