ឈ្វេងយល់ខ្លះៗអំពីស្នាដៃរឿងកឹងកន្ត្រៃខ្មែរនិងឡាវ ផ្សាយចេញពីសមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា

 

«ឈ្វេងយល់ខ្លះៗអំពីស្នាដៃរឿងកឹងកន្ត្រៃខ្មែរនិងឡាវ»ដោយ សេង សុវណ្ណដារ៉ា ប្រធានផ្នែកអក្សរសិល្ប៍បរទេសនៃសមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា

ប្រភព៖សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង