សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន លេខ ០៦០ ៖ ថ្ងៃ​ទី១៥ នៃ​ការ​ចុះ​បញ្ជី​គណ​បក្ស​​នយោបាយ​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​

ភ្នំពេញ៖ គ.ជ.ប ប្រកាសថា ក្នុងរយៈពេល១៥ថ្ងៃ មានគណបក្សនយោបាយចំនួន២០ ចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ដ អាណត្ដិទី៦ ឆ្នាំ២០១៨។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង