កិច្ចប្រជំសាមញ្ញលើកទី៤៨ របស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្ទោង ក្រោមអធិបតីីភព លោកថូ គឹមហ៊ុន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្ទោង

កំពង់ធំ៖(ព័ត៌មានបឋម)ថ្ងៃពុធ២កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ កិច្ចប្រជំសាមញ្ញលើកទី៤៨ របស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្ទោង ក្រោមអធិបតីីភព លោក ថូ គឹមហ៊ុន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្ទោង។KTR

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង