សូ​មអានខ្លឹមសារបញ្ជី​ផ្លូវការ បេក្ខជន​ឈរឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល​ទី​៦ របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​

បញ្ជី​ផ្លូវការបេក្ខជន​ឈរឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល​ទី​៦ របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង