កាន់តែអស្ចារ្យ មិនគួរឲ្យជឿ បង្កើតប្រទេសមួយនៅលើមហាសមុទ្រប៉ាសុីភិច ក្នុងឆ្នាំ២០២២

បរទេស៖ យោងតាមប្រភព បរទេសមួយបានបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យ ទៅនឹងស្ថាបយ្យកម្ម ដែលមនុស្សគ្រប់រូពុំដែលន័កស្មានដល់ ប៉ុន្តែ នាពេលថ្មីៗនេះ មានអ្នកវិនិយោគមួយក្រុមបានបង្ហាញពីគម្រោងដ៍អស្ចារ្យ ដោយសារគម្រោងនេះ គ្រោងនឹងបង្កើតប្រទេសលើផ្ទៃសមុទ្រ ដោយមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ឋ សំណងអាគារ ភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ សាលារៀន មន្ទីពេទ្យ ។ល។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង