សង្ខេបរឿងស្ត្រីពិត ម្តាយពិត ឪពុកពិត ក្នុងប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរភាគទី២នៃវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

ប្រភព៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង