សត្វកង្កែបពណ៌ចម្លែក មិនដែលបានឃើញទេ បើកង្កែបពណ៌លឿងអញ្ចឹង…!

ឥណ្ឌា៖ ជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្លាំងនៅលើបណ្តាញសង្គមនៅពេលដែលបានឃើញក្រុមសត្វកង្កែបមួយក្រុម ដែលមានពណ៌លឿង កំពុងប្រលែងគ្នាលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយ ដោយមិនខ្លាចមនុស្សឈរចោមរោមមើលសោះឡើយ។

ជាការពិតណាស់ជាទូទៅសត្វកង្កែបនៅពេលដែលឃើញមនស្ស វាតែងតែភ័យខ្លាច រត់ចូលរូង ឬលោតទៅក្នុងទឹក យ៉ាងលឿនជាដើម។ ចំឡែកតែក្រុមសត្វកង្កែបមួយហ្វូវនេះ វាមានពណ៌ចំឡែកខុសពីសត្វកង្កេែបយើងធម្មតាហើយថែមទាំងមិនខ្លាចមនស្សទៀត។៖HS៖SLH

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង