«អន្តរាគមន៍នៃពពួកទេវៈនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ» បទអត្ថាធិប្បាយដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

ប្រភព៖​សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង