ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ព្រមានចាត់វិធានការនានាចំពោះបុគ្គលល្មើសដែលក្លែងបន្លំដាក់រូបប្រាសាទអង្គរវត្តលើបាវអង្ករដើម្បីលក់នៅលើទីផ្សារបរទេស

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានបញ្ជាក់ថា ការនាំចេញអង្ករពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ ជាពិសេសទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុប សហរដ្ឋអាមេរិក និងកាណាដា គឺត្រូវបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងហ្មត់ចត់ពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល (ចាប់តាំងពីដំណាក់កាលផលិត រហូតដល់មាត់ច្រកចេញ) ដោយមានការចូលរួមសហការពីវិស័យឯកជន និងក្រុមហ៊ុននាំចេញជាដើម៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង