អាហារពិសេសមកដល់ហើយ តើអ្នកណាញាំទេ?

ថៃ៖​ ប្លែក!!យោងតាមប្រភពព័ត៌មានបរទេសបានចុះផ្សាយថា នៅក្នុងប្រទេសថៃ មានអាហារដ្ឋានមួយ បានកែច្នៃសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងហាង សុទ្ឋតែរបស់ប្រើប្រាស់ក្នុងបន្ទប់ទឹក ចាប់តាំងពីចានបង្អែម រហូតដល់ឆ្នាំងស៊ុប ធ្វើជារាង្គចានបង្គន់ ។ប្រសិនបើអាហារដ្ឋានប្រភែទនេះបើកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញ តើអ្នកហ៊ានទេ?C.K.H(L.A.M)

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង