វិភាគរឿង«ទេវន្ទ»បទនិពន្ធរបស់ឧកញ៉ាសន្ធរវោហារ ម៉ុក បទអត្ថាធិប្បាយដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

ប្រភព៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង