គ.ជ.ប នឹងបន្តចុះបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦

ភ្នំពេញ៖ ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត លោក ស៊ិក ប៊ុនហុក នឹងដឹកនាំក្រុមមន្ត្រី គ.ជ.ប ចុះបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ ដល់សិស្ស-និស្សិត គុរសិស្ស គរុនិស្សិត និងសាស្ត្រចារ្យប្រមាណ ១,៦០០នាក់ នៅខេត្តបាត់ដំបង រយៈពេលមួយថ្ងៃ នាថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខ។ នេះបើតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ គ.ជ.ប។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីប្រកាសរបស់ គ.ជ.ប៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង