ក្រុមការងារគណបក្សចុះជួយភូមិ​ ៣​ សង្កាត់​ ប្តេជ្ញាគាំទ្របេក្ខភាពសម្តេចតេជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជា

ព្រះសីហនុ៖ ក្រុមការងារគណបក្សចុះជួយភូមិ​ ៣​ សង្កាត់​ ១​ ក្រុង-ខេត្តព្រះសីហនុប្តេជ្ញាបន្តសកម្មភាពដូចភ្លៀងរលឹម​ គាំទ្រគ្រប់សកម្មភាពថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត​ ពិសេស​ គាំទ្របេក្ខភាពសម្តេចតេជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះ​ និងសម្រាប់អាណត្តិបន្តបន្ទាប់ទៀត​ ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង