ឯកឧត្ដម ពឹង ទ្រីដា បានបន្តចូលរួមប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សប្រជាជនចំនួន១៨៥នាក់

ព្រះវិហារ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ លោក ពឹង ទ្រីដា បានបន្តចូលរួមប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សប្រជាជនចំនួន១៨៥នាក់ មកពីឃុំរីករាយ ស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ ដែលមានការចូលរួមពីឯកឧត្ដម ហោ ប៊ុនហួ អភិបាលស្រុករវៀងផងដែរ ។

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង